KONKURS PLASTYCZNO - FOTOGRAFICZNY
dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3 w Poznaniu
ogłasza w roku szkolnym 2016/17 konkurs plastyczny dla młodzieży
ze szkół ponadpodstawowych miasta Poznania i okolic

ŚWIATŁO I CIEŃ Niezwykłość rzeczy zwykłych EDYCJA VII

Celem konkursu jest aktywizacja i zachęcenie młodzieży do wypowiadania się za pomocą środków plastycznych i fotografii, rozwijanie kreatywności i wrażliwości młodzieży a także promowanie zainteresowań młodzieży, talentu oraz indywidualności twórczych.
W konkursie może brać udział młodzież ze wszystkich typów szkół ponadpodstawowych, w wieku od 13-tu do 19-tu lat.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie  samodzielnie wykonanej pracy fotograficznej (czarno-białej, w sepii, kolorowej ) w formacie A4 lub plastycznej w dowolnej technice  (ołówek, węgiel, pastel, akwarela, akryl, gwasz, tempera, olej, batik, techniki graficzne, kolaż, itp.) Prace plastyczne należy wykonać w formacie A3 lub A2.

Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące dane:
tytuł pracy, imię, nazwisko i wiek autora, adres szkoły z telefonem, imię i nazwisko nauczyciela lub innej osoby, pod kierunkiem której praca została wykonana, lub należy zaznaczyć, że praca została zrealizowana samodzielnie. Prace bez tych informacji nie będą oceniane. Nie przyjmujemy prac zbiorowych – wykonanych przez wielu autorów.

Komisja oceni i nagrodzi prace z uwzględnieniem podziału na dwie grupy wiekowe:
13-16  i 17-19 lat.

Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów trzech najlepszych prac w każdej grupie wiekowej  nagrody i dyplomy oraz karnety darmowych zajęć w MDK nr 3. Oprócz laureatów organizatorzy przewidują wyróżnienia  uhonorowane dyplomem.
Prace należy przynieść lub przesłać do 3.03.2017 na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 3
ul. Jarochowskiego nr 1
60 – 235 Poznań


Wręczenie nagród oraz otwarcie pokonkursowej wystawy prac nastąpi w piątek 17.03. 2017  o godz. 18.00, w MDK Nr 3 przy ul. Jarochowskiego 1 w Poznaniu.

Prace konkursowe nagrodzone można odebrać po 30 kwietnia 2017. Natomiast prace nienagrodzone do 30. 03. 2017.  Po tym terminie prace przechodzą na własność organizatora.
Organizator zobowiązuje się do powiadomienia dyrekcji szkół, do których uczęszczają uczestnicy konkursu, o sukcesach młodzieży  i nauczycieli prowadzących.

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:

Katarzyna Makowska i Piotr Tkaczuk.

Dodatkowe informacje pod tel. 061 866 57 47
Zapraszamy i życzymy powodzenia.

PROPONOWANE ZAJĘCIA dla dzieci

RZEŹBA Z CERAMIKĄ – wtorek

GRAFIKA KOMPUTEROWA - wtorek

GRAFIKA WARSZTATOWA - poniedziałek, czwartek

PLASTYKA OGÓLNA - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

KOŁO FILMOWE I KOŁO FOTOGRAFICZNE - środa, czwartek

DZIECIĘCY ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY „CEPELIA-POZNAŃ” - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek

ZESPÓŁ TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO „AGAT” - poniedziałek i środa

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH KLAWISZOWYCH - wtorek, czwartek

STUDIO PIOSENKI „JUNIOR” - wtorek

TEATRZYK „PIĄTEK TRZYNASTEGO” - piątek

KOŁO TURYSTYCZNE „ŻÓŁTE ŁODZIE PODWODNE” - sobota

JĘZYK ANGIELSKI - poniedziałek, środa

JĘZYK NIEMIECKI - wtorek, czwartek

ZAPISY W GODZ. 8.00 - 18.00 OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE 618665747

 

PROPONOWANE ZAJĘCIA dla młodzieży

RYSUNEK I MALARSTWO - czwartek, piątek

MALOWANIE NA JEDWABIU I INNE TECHNIKI PLASTYCZNE – środa

GRAFIKA KOMPUTEROWA – wtorek

RZEŹBA Z CERAMIKĄ – wtorek

KOŁO FILMOWE I FOTOGRAFICZNE - środa i czwartek

SEKGA GITAR - poniedziałek, środa

SEKCJA INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH - wtorek, czwartek

KOŁO TURYSTYCZNE „ŻÓŁTE ŁODZIE PODWODNE” – sobota

ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ „KOŁO JANA” – piątek

STUDIO PIOSENKI „JUNIOR” – wtorek

JĘZYK ANGIELSKI - poniedziałek, środa

JĘZYK NIEMIECKI - wtorek, czwartek