facebook
W związku z sytuacją epidemiologiczną informujemy,
iż nie ma nowych wytycznych dla placówek takich jak nasza,
dlatego zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury nr 3 odbywają się tak jak do tej pory
(stacjonarnie i zgodnie z grafikiem na stronie internetowej).

O ewentualnych zmianach trybu nauczania, poinformujemy indywidualnie
oraz na naszych stronach internetowych.


Zapraszamy na nasz fb MDK nr 3 - aktualności.

Organizacja pracy placówki uwzględnia wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020.

Prosimy o zachowanie ostrożności i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa.

Prosimy przeczytać Aktualne_Procedury_MDK_COVID19.pdf

Aktualna Deklaracja_zajęć_w_MDK_3_2020_2021.pdf


 
piosenka3004  
UWAGA - PRZEDŁUŻAMY TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 30 KWIETNIA 2021
Przeczytaj  REGULAMIN_Konkursu_Piosenki_Przedszkolnej_03.2021_1.pdf
Wypełnij odpowiedni Załącznik_dla_grupy.pdf lub Zał._dla_indywidualnego_uczestnika.pdf 
oraz Kartę_zgłoszenia_grupy.pdf lub Kartę_zgłoszenia_indywidualnego_uczestnika.pdf

 kwieklub

 


  
.