facebook


Języki obce - angielski i niemiecki

jezyki gif
O tym, że znajomość języków obcych jest jedną z podstawowych umiejętności współczesnego człowieka, nikogo nie trzeba przekonywać.
Zajęcia prowadzone przez lektorów – Kamilę Kuczyńską (język angielski) i nowego nauczyciela (język niemiecki) są ofertą dla dzieci szkolnych i młodzieży. Odbywają się w małych grupach, na wszystkich poziomach zaawansowania. Uzupełniają i wzbogacają wiadomości o języku zdobyte podczas zajęć szkolnych, pomagają pokonać trudności związane z nauką, poszerzają wiedzę na temat kultury i obyczajów krajów angielsko- i niemieckojęzycznych. Jako nowość rozpoczynamy zapisy na język hiszpański. Godziny zajęć...


Koła języków obcych organizują także spotkania otwarte o charakterze zabaw edukacyjnych.

angielski koncertjezyki1jezyki3