facebook


Sekcje instrumentalne

04
Sekcja gitar i instrumentów klawiszowych.
Zajęcia muzyczne sekcji gitar prowadzi Konrad Gawałek, instrumentów klawiszowych (keyboard, pianino, akordeon) - Jerzy Jóźwiak.

W czasie spotkań, dzieci i młodzież w wieku od 8-18 lat poznają tajniki gry na instrumentach, muzykują indywidualnie i zespołowo, w różnych składach instrumentalnych. Prezentują także swoje umiejętności podczas warsztatów i koncertów odbywających się w naszej placówce oraz na konkursach i przeglądach.

Obok doskonalenia umiejętności gry (od sposobu wydobycia dźwięku po dobór akompaniamentu), młodzi wykonawcy zdobywają wiadomości teoretyczne (znajomość zapisu nutowego, budowa instrumentu itp.), wzbogacają wiedzę o muzyce, a także rozwijają swoje zdolności muzyczne. Sekcja instrumentów kalwiszowych może ie pochwalić w bieżącym roku nagrodami w konkursach muzycznych. Nasi laureaci... Godziny zajęć...

klawisze 3 koncert030508klawisze 1 koncertklawisze 2 koncertmuzyka sek3