facebook
DYREKCJA
Jan Górski – dyrektor
Alina Piechowiak – zastępca dyrektora

                                    

NAUCZYCIELE ORAZ PROWADZONE PRZEZ NICH KOŁA I ZESPOŁY
Jadwiga Banaś -  taniec ludowy,kierownik Dziecięcego  Zespołu Folklorystycznego "Cepelia – Poznań"
Edyta Czernecka - koło turystyczne "ŻÓŁTE ŁODZIE PODWODNE",  Zespół Muzyki Słowiańskiej "Kolo Jana"
Dominika Jaszyk – muzyka, rytmika w Akademii Przedszkolaka, rytmika dla najmłodszych,Dziecięcy Zespół Perkusyjny, Zespół Tańca Nowoczesnego "NO NAME" ( zastępstwo - Dominika Staniewska )
Konrad Gawałek – gra na gitarze
Jan Górski  - rzeźba z ceramiką, malarstwo i rysunek
Stanisław Horbik – kapela ludowa - Dziecięcy Zespół Folklorystyczny "Cepelia – Poznań"
Jerzy Jóźwiak -   sekcje instrumentalne, akompaniament w Dziecięcym Zespole Folklorystycznym "Cepelia – Poznań"
Karolina Kaczmarek - akompaniament w Dziecięcym Zespole Folklorystycznym "Cepelia-Poznań"
Katarzyna Kędziora – plastyka dla najmłodszych, warsztaty plastyczne"TworzyMy" dla małych dzieci z rodzicami, promocja działalności MDK nr 3
Kamila Kuczyńska -  język angielski
Katarzyna Makowska - malarstwo, grafika warsztatowa, grafika komputerowa
Karol Napieralski – śpiew i gra na instrumentach ludowych – Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Cepelia-Poznań”
Joanna Oleksiuk-Żyła  – nowe techniki plastyczne, zajęcia edukacyjne w Akademii Przedszkolaka
Alina Piechowiak – taniec współczesny, Zespół Tańca Współczesnego AGAT
Grażyna Rogalińska - taniec ludowy i rękodzieło -  Dziecięcy Zespół Folklorystyczny "Cepelia – Poznań"
Katarzyna Skarbek-Piętak  - Teatrzyk Dziecięcy „Piątek Trzynastego”, prowadzenie imprez
Agata Stabrowska - muzyka i rytmika w Akademii Przedszkolaka, Zespół Tańca  „FIKI MIKI"
Dariusz Stocki – muzyka, Studio Piosenki JUNIOR
Bogumiła Surdyk  - język niemiecki
Piotr Tkaczuk –  okresowe formy pracy środowiskowej - organizacja imprez, promocja działalności MDK nr 3, koło fotograficzne i filmowe