facebook

PROGRAM IMPREZ ŚRODOWISKOWYCH 
W ROKU SZKOLNYM   2017/18 

                        
Imprezy edukacyjno-rozrywkowe odbywają się zazwyczaj w piątki, w godzinach 17.30-19.30. Konkursy natomiast oraz imprezy familijne z cyklu „TworzyMy” realizowane są w soboty.
Imprezy są adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży, czasami do dzieci oraz ich rodziców.
Głównymi celami imprez są:kształtowanie nawyku aktywnego i twórczego spędzania czasu,doskonalenie umiejętności pracy w grupie,integrowanie dzieci z różnych środowisk,
podnoszenie poczucia własnej wartości dziecka,uczenie tolerancji dla poglądów i twórczości rówieśników i innych twórców,poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin nauki i sztuki.

 1. Propozycje dla przedszkolaków:
 1. a) sobotnie imprezy familijne z cyklu „TworzyMy” dla dzieci 3-4-letnich i ich rodziców,
 2. b) Konkursy promujące talenty, np. Przegląd Tanecznych Zespołów Przedszkolnych.
 1. Propozycje dla dzieci ze szkół podstawowych:
 1. a) cykliczne spotkania z literaturą pod hasłem: „Walizka pełna legend i baśni”  (raz na dwa miesiące),
 1. b) cykliczne imprezy edukacyjne z cyklu „Państwa i miasta Europy” (raz na kwartał),
 2. c) imprezy edukacyjne „Portrety wybitnych Polaków ” (raz na kwartał),
 3. d) konkursy promujące talenty i osiągnięcia wychowanków (np. Konkurs na Projekt Znaczka pocztowego, Konkurs Pięknego Czytania, Łazarski Konkurs Plastyczny),
 4. e) imprezy okolicznościowe, np. andrzejki, walentynki, mikołajki,
 5. f) imprezy rozrywkowe (bal przebierańców, dyskoteki, itp.) oraz promujące nietypowe święta, np.Dzień Misia, Dzień Pizzy,
 6. g) imprezy autorskie promujące różne koła lub zespoły.
 1. Propozycje dla gimnazjalistów i licealistów:
 1. a) warsztaty fotograficzne,
 2. b) konkursy promujące talenty (np. konkurs plastyczny „Światło i cień”, konkurs fotograficzny),
 3. c) cykliczne spotkania pt. „Tajemnice dzieł sztuki” (raz na kwartał)
 1. Propozycje dla wychowanków świetlic środowiskowych z Poznania:
 1. a) turnieje, zabawy, konkursy, dyskoteki, spotkania świąteczne, zajęcia plastyczne  (raz w miesiącu).
 1. Imprezy okazjonalne dla wychowanków MDK nr 3:
 1. a) koncert bożonarodzeniowy, koncert na zakończenie roku szkolnego,
 2. c) wycieczka z okazji Dnia Dziecka,
 3. c) zajęcia rekreacyjno-kulturalne w czasie wakacji i ferii zimowych.

Szczegółowy plan imprez opracowywany jest na każdy miesiąc i dostępny na stronie internetowej.