facebook

PROGRAM IMPREZ ŚRODOWISKOWYCH 
W ROKU SZKOLNYM   2019/20 

     Imprezy środowiskowe o charakterze edukacyjno-rozrywkowym odbywają się zazwyczaj w piątki, w godzinach 17.30-19.30. Imprezy familijne z cyklu „TworzyMy” realizowane są w soboty w godzinach 10.30-12.00. Imprezy są adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży, czasami do dzieci oraz ich krewnych lub ich opiekunek. Imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Mamy i Taty są szczególną formą imprez o charakterze rodzinnym, na których dzieci i młodzież prezentują swój dorobek artystyczny. Mają one charakter koncertu z poczęstunkiem. Swoistą formą podsumowania pracy zespołów jest koncert świąteczny i majowo-czerwcowe występy w placówce i na festynach. W nawiązaniu do corocznych majowych Poznańskich Dni Rodziny oraz Dni Łazarza planujemy większość imprez w tym czasie skierować do rodzin z Łazarza lub podporządkować tematyce naszego osiedla.

Głównymi celami imprez są:

kształtowanie nawyku aktywnego i twórczego spędzania czasu,

doskonalenie umiejętności pracy w grupie,

integrowanie dzieci z różnych środowisk,

podnoszenie poczucia własnej wartości dziecka,

uczenie tolerancji dla poglądów i twórczości rówieśników i innych twórców,

poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin nauki i sztuki.

Propozycje dla przedszkolaków:

a) sobotnie imprezy familijne z cyklu „TworzyMy” dla dzieci 3-4-letnich i ich rodziców,

b) Konkursy promujące talenty, np. Konkurs Piosenki Przedszkolnej.

Propozycje dla dzieci ze szkół podstawowych:

a) cykl językowy pt. "Z MDK3 PRZEZ CAŁY ŚWIAT" realizowany z kołami językowymi

b) cykliczne imprezy edukacyjne „Państwa i miasta Europy” (raz na kwartał)

c) konkursy promujące talenty i osiągnięcia wychowanków (np. II Wojewódzki Konkurs
im. K. Nowaka „Tam i z powrotem”, Przegląd Piosenki Patriotycznej, Konkurs Czytelniczy

Mistrz Szczegółu”, Łazarski Przegląd Talentów)

d) imprezy okolicznościowe, np. andrzejki, mikołajki,

e) imprezy rozrywkowe (bal przebierańców, podchody, itp.) oraz promujące nietypowe święta, np.

Dzień Uśmiechu, Święto Jabłka, Dzień Kota, itp.

Propozycje dla młodzieży:

a) warsztaty fotograficzne i plastyczne ( przedświąteczne ),

b) konkursy promujące talenty (np. konkurs fotograficzny „Wspomnienia wakacji”),

Propozycje dla wychowanków świetlic środowiskowych z Poznania:

a) turnieje, zabawy, konkursy, dyskoteki,

b) spotkania świąteczne,

c) zajęcia plastyczne.

Imprezy okazjonalne dla wychowanków MDK nr 3:

a) koncert bożonarodzeniowy, koncert na zakończenie roku szkolnego,

b) wycieczka integracyjna na otwarcie sezonu do Gospodarstwa Ekologicznego w Łubowie oraz wycieczka z okazji Dnia Dziecka,

c) wyjście do Teatru Animacji,

d) zajęcia rekreacyjno-kulturalne w czasie wakacji i ferii zimowych.

                      
Szczegółowy plan imprez opracowywany jest na każdy miesiąc i dostępny na stronie internetowej.