facebook

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 
NA ZAJĘCIA 
DO KÓŁ, GRUP I ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH
MDK NR 3 W POZNANIU

Zapisy nowych kandydatów do kół, grup i zespołów artystycznych stałych, z wyjątkiem Akademii Przedszkolaka i DZF „Cepelia – Poznań”, prowadzone są od 15 sierpnia każdego roku do końca pierwszego tygodnia września, wg  ustalonych kryteriów. W przypadku wolnych miejsc w kołach i zespołach, prowadzi się zapisy uzupełniające w ciągu całego roku. Do 30 czerwca każdego roku, rodzice, dzieci i młodzież mogą złożyć w  sekretariacie MDK Nr 3 lub u nauczyciela,  deklarację o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach od 1 września.
 
Zapisy dzieci w wieku 3 – 5 lat do Akademii Przedszkolaka prowadzone są od 1 – 30 kwietnia w sekretariacie MDK Nr 3 do wyczerpania liczby miejsc. W przypadku mniejszej liczby chętnych prowadzi się  postępowanie uzupełniające, do wyczerpania wolnych miejsc. W przypadku większej liczby chętnych (rodziców) dzieci, tworzy się  „listę  rezerwową”  kandydatów, którzy mogą być przyjęci, po rezygnacji przez rodziców  zapisanego dziecka. Ostateczną listę przyjętych i nie przyjętych dzieci na nowy rok szkolny ustala trzyosobowa komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora MDK Nr 3, w oparciu o ustalone kryteria i liczbę wolnych miejsc do 15 sierpnia.
 
Do zapisania dziecka potrzebne są: książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty zapisującego rodzica. Rodzice dzieci chcących kontynuować uczestnictwo w Akademii Przedszkolaka w następnym roku,  składają  pisemną deklarację  do 30 marca u nauczyciela koordynatora. Rodzic, lub prawny opiekun dziecka nie przyjętego w danym roku do Akademii Przedszkolaka może wystąpić w terminie 7 dni od ogłoszenia listy, z pisemnym wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Rodzic lub prawny opiekun dziecka może wnieść w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia, odwołanie do dyrektora MDK Nr 3 od decyzji komisji kwalifikacyjnej. 

Badania uzdolnień kierunkowych dzieci w wieku 7 lat do DZF „Cepelia – Poznań” organizowane są w MDK Nr 3 w  pierwszej  połowie  września. Przeprowadzane są przez  komisję złożoną z nauczycieli tańca i śpiewu, powołaną przez dyrektora  MDK Nr 3, na  zasadach określonych przez Radę Pedagogiczną MDK Nr 3. Do zespołu przyjmuje się tych kandydatów, którzy uzyskali pozytywny  wynik badania uzdolnień. Decyzja komisji jest ostateczna.

Badania uzdolnień kierunkowych dzieci w wieku 8 lat na wolne miejsca do Dziecięcego Zespołu Perkusyjnego przeprowadzane są przez nauczyciela prowadzącego zespół w pierwszym tygodniu września. O przyjęciu decyduje pozytywny wynik przesłuchania i liczba wolnych miejsc w zespole. Po badaniach uzdolnień kandydatów przewodniczący komisji niezwłocznie publikują listę przyjętych i nie przyjętych kandydatów na tablicy ogłoszeń w budynku MDK Nr 3, podając najniższą liczbę punktów potrzebnych do przyjęcia do każdego zespołu.

Rezygnację dziecka z uczestnictwa w zespole rodzice składają w formie pisemnej.                            UWAGA! PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ OBOWIĄZUJĄCE Aktualne_Procedury_MDK_COVID19.pdf
Przy zapisie i przyjęciu kandydata do koła lub zespołu artystycznego, rodzice wypełniają i składają deklarację uczestnictwa i dobrowolnej darowizny na rzecz MDK Nr 3.           przeczytaj/pobierz  Deklaracja_zajęć_w_MDK_3_2020_2021.pdf       


KRYTERIA  PRZYJĘĆ  KANDYDATÓW  DO  KÓŁ  I  ZESPOŁÓW  STAŁYCH
W  MŁODZIEŻOWYM DOMU  KULTURY  NR 3  W  POZNANIU
Zamieszkanie  w  obrębie  powiatu  Poznania  obowiązuje  kandydatów  do  wszystkich  kół  i  zespołów  MDK Nr 3.

l.p.
Koło, zespółWiekKryteriaPunkty
1. AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA 3 – 4 lata    - wiek dziecka
   - brak przeciwwskazań zdrowotnych
   - wielodzietność w rodzinie
   - kontynuacja uczestnictwa
   - kolejność zapisu wg listy
   - samodzielność w czynnościach samoobsługowych (higienicznych)
5
3
5
5
3
5
2. ZAJĘCIA OGÓLNOPLASTYCZNE 3 – 5 lat    - wiek kandydata
   - kolejność zapisów
   - zainteresowanie plastyką
   - wielodzietność w rodzinie
5
3
3
5
3. ZAJĘCIA OGÓLNOPLASTYCZNE 4 – 16 lat    - wiek kandydata
   - kolejność zapisów
   - zainteresowanie plastyką
5
3
3
4. RZEŻBA Z CERAMIKĄ
MODELOWANIE W GLINIE
7 - 9 LAT
10 – 16 lat
   - wiek kandydata
   - kolejność zapisów
   - zainteresowanie modelowaniem w glinie
5
3
3
5. GRAFIKA WARSZTATOWA 10 – 19 lat    - wiek kandydata
   - kolejność zapisów
   - zainteresowanie grafiką
5
3
3
6. NOWE TECHNIKI PLASTYCZNE 9 - 13 lat
14 - 19 lat
   - wiek kandydata
   - kolejność zapisów 
   - zainteresowanie plastyką
   - kontynuacja uczestnictwa
5
3
3

7. GRAFIKA KOMPUTEROWA 10 – 19 lat    - wiek kandydata
   - kolejność zapisów
   - zainteresowanie plastyką i graficznymi programami komputerowymi
   - kontynuacja uczestnictwa
5
3
3
5
8. RYSUNEK 13 – 19 lat    - wiek kandydata
   - kolejność zapisów
   - zainteresowanie rysunkiem
   - kontynuacja uczestnictwa
5
3
3
5
9. FOTOGRAFIA  10 – 19 lat    - wiek kandydata
   - kolejność zapisów
   - zainteresowanie fotografia
   - kontynuacja uczestnictwa
5
3
3
5
10. TEATRZYK DZIECIĘCY „ PIĄTEK TRZYNASTEGO „ 7 – 13 lat    - wiek kandydata
   - kontynuacja uczestnictwa
   - kolejność zapisów
5
5
3
11. NAUKA GRY NA GITARZE 8 – 19 lat    - wiek kandydata
   - kolejność  zapisów
   - kontynuacja nauki
   - posiadanie własnej gitary
5
3
5
1
12. NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE 8 – 19 lat    - wiek kandydata
   - kolejność zapisów
   - kontynuacja nauki
5
3
5
13. STUDIO PIOSENKI „JUNIOR” 7 – 12 lat    - wiek kandydata
   - warunki głosowe
   - kontynuacja uczestnictwa
5
10
5
14. ZESPÓŁ TAŃCA "HIP HOP DANCE" 11 - 14 lat     - wiek kandydata
   - zainteresowanie tańcem
   - kontynuacja uczestnictwa
5
10
5
15. ZESPÓŁ TAŃCA „ FIKI – MIKI” 4 – 6 lat    - wiek dziecka
   - kolejność zapisów
   - kontynuacja uczestnika
5
3
5
16. DZIECIĘCY ZESPÓŁ PERKUSYJNY 8 – 13 lat    - wiek kandydata
   - pozytywny wynik przesłuchania
   - kontynuacja uczestnictwa
5
10
5
17. ZESPÓŁ MUZYKI  15 - 19 lat    - warunki głosowe
   - wiek uczestnika
   - kontynuacja uczestnictwa
10
5
5
18. ZESPÓŁ TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO „AGAT” 7 – 13 lat    - wiek kandydata
   - kontynuacja uczestnictwa
   - zainteresowanie tańcem współczesnym
   - kolejność zapisów
5
5
3
3
19. DZF„ CEPELIA-POZNAŃ” od 7 lat    - wiek kandydata i pozytywny wynik przesłuchania 
   - kontynuacja tańca w zespole
10
 5
20. POLSKI TANIEC TOWARZYSKI PARAMI 7 – 14 lat    - wiek kandydata
   - predyspozycje fizyczne
   - szczególne uzdolnienia taneczne
   - kontynuacja tańca w sekcji
5
5
10
5
21. JĘZYK ANGIELSKI 7 - 12 lat    - wiek kandydata
   - kolejność zapisów
   - kontynuacja nauki
   - wielodzietność w rodzinie
5
3
5
5
22.
JĘZYK NIEMIECKI
8 – 17 lat    - wiek kandydata
   - kolejność zapisów
   - kontynuacja nauki
   - wielodzietność w rodzinie
5
3
5
5
23. JĘZYK HISZPAŃSKI 8 – 17 lat    - wiek kandydata
   - kolejność zapisów
   - kontynuacja nauki
   - wielodzietność w rodzinie
5
3
5
5