facebook

UWAGA ! ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W TRAKCIE ZMIANY !!! Rezygnację dziecka z uczestnictwa w zespole rodzice składają w formie pisemnej.                            UWAGA! PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ OBOWIĄZUJĄCE Aktualne_Procedury_MDK_COVID19.pdf
Przy zapisie i przyjęciu kandydata do koła lub zespołu artystycznego, rodzice wypełniają i składają deklarację uczestnictwa i dobrowolnej darowizny na rzecz MDK Nr 3.           przeczytaj/pobierz  Deklaracja_zajęć_w_MDK_3_2020_2021.pdf       


KRYTERIA  PRZYJĘĆ  KANDYDATÓW  DO  KÓŁ  I  ZESPOŁÓW  STAŁYCH
W  MŁODZIEŻOWYM DOMU  KULTURY  NR 3  W  POZNANIU
Zamieszkanie  w  obrębie  powiatu  Poznania  obowiązuje  kandydatów  do  wszystkich  kół  i  zespołów  MDK Nr 3.

l.p.
Koło, zespółWiekKryteriaPunkty
1. AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA 3 – 4 lata    - wiek dziecka
   - brak przeciwwskazań zdrowotnych
   - wielodzietność w rodzinie
   - kontynuacja uczestnictwa
   - kolejność zapisu wg listy
   - samodzielność w czynnościach samoobsługowych (higienicznych)
5
3
5
5
3
5
2. ZAJĘCIA OGÓLNOPLASTYCZNE 3 – 5 lat    - wiek kandydata
   - kolejność zapisów
   - zainteresowanie plastyką
   - wielodzietność w rodzinie
5
3
3
5
3. ZAJĘCIA OGÓLNOPLASTYCZNE 4 – 16 lat    - wiek kandydata
   - kolejność zapisów
   - zainteresowanie plastyką
5
3
3
4. RZEŻBA Z CERAMIKĄ
MODELOWANIE W GLINIE
7 - 9 LAT
10 – 16 lat
   - wiek kandydata
   - kolejność zapisów
   - zainteresowanie modelowaniem w glinie
5
3
3
5. GRAFIKA WARSZTATOWA 10 – 19 lat    - wiek kandydata
   - kolejność zapisów
   - zainteresowanie grafiką
5
3
3
6. NOWE TECHNIKI PLASTYCZNE 9 - 13 lat
14 - 19 lat
   - wiek kandydata
   - kolejność zapisów 
   - zainteresowanie plastyką
   - kontynuacja uczestnictwa
5
3
3

7. GRAFIKA KOMPUTEROWA 10 – 19 lat    - wiek kandydata
   - kolejność zapisów
   - zainteresowanie plastyką i graficznymi programami komputerowymi
   - kontynuacja uczestnictwa
5
3
3
5
8. RYSUNEK 13 – 19 lat    - wiek kandydata
   - kolejność zapisów
   - zainteresowanie rysunkiem
   - kontynuacja uczestnictwa
5
3
3
5
9. FOTOGRAFIA  10 – 19 lat    - wiek kandydata
   - kolejność zapisów
   - zainteresowanie fotografia
   - kontynuacja uczestnictwa
5
3
3
5
10. TEATRZYK DZIECIĘCY „ PIĄTEK TRZYNASTEGO „ 7 – 13 lat    - wiek kandydata
   - kontynuacja uczestnictwa
   - kolejność zapisów
5
5
3
11. NAUKA GRY NA GITARZE 8 – 19 lat    - wiek kandydata
   - kolejność  zapisów
   - kontynuacja nauki
   - posiadanie własnej gitary
5
3
5
1
12. NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE 8 – 19 lat    - wiek kandydata
   - kolejność zapisów
   - kontynuacja nauki
5
3
5
13. STUDIO PIOSENKI „JUNIOR” 7 – 12 lat    - wiek kandydata
   - warunki głosowe
   - kontynuacja uczestnictwa
5
10
5
14. ZESPÓŁ TAŃCA "HIP HOP DANCE" 11 - 14 lat     - wiek kandydata
   - zainteresowanie tańcem
   - kontynuacja uczestnictwa
5
10
5
15. ZESPÓŁ TAŃCA „ FIKI – MIKI” 4 – 6 lat    - wiek dziecka
   - kolejność zapisów
   - kontynuacja uczestnika
5
3
5
16. DZIECIĘCY ZESPÓŁ PERKUSYJNY 8 – 13 lat    - wiek kandydata
   - pozytywny wynik przesłuchania
   - kontynuacja uczestnictwa
5
10
5
17. ZESPÓŁ MUZYKI  15 - 19 lat    - warunki głosowe
   - wiek uczestnika
   - kontynuacja uczestnictwa
10
5
5
18. ZESPÓŁ TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO „AGAT” 7 – 13 lat    - wiek kandydata
   - kontynuacja uczestnictwa
   - zainteresowanie tańcem współczesnym
   - kolejność zapisów
5
5
3
3
19. DZF„ CEPELIA-POZNAŃ” od 7 lat    - wiek kandydata i pozytywny wynik przesłuchania 
   - kontynuacja tańca w zespole
10
 5
20. POLSKI TANIEC TOWARZYSKI PARAMI 7 – 14 lat    - wiek kandydata
   - predyspozycje fizyczne
   - szczególne uzdolnienia taneczne
   - kontynuacja tańca w sekcji
5
5
10
5
21. JĘZYK ANGIELSKI 7 - 12 lat    - wiek kandydata
   - kolejność zapisów
   - kontynuacja nauki
   - wielodzietność w rodzinie
5
3
5
5
22.
JĘZYK NIEMIECKI
8 – 17 lat    - wiek kandydata
   - kolejność zapisów
   - kontynuacja nauki
   - wielodzietność w rodzinie
5
3
5
5
23. JĘZYK HISZPAŃSKI 8 – 17 lat    - wiek kandydata
   - kolejność zapisów
   - kontynuacja nauki
   - wielodzietność w rodzinie
5
3
5
5