Konkursy i przeglądy planowane w MDK Nr 3 w roku 2016/2017

Konkurs Fotograficzny „Kolorowy Poznań” dla młodzieży od 10 do19 lat

dostarczenie prac do  5.01.2017
zakończenie 20.01.2017
REALIZATORZY: P. Tkaczuk, K. Makowska, J. Oleksiuk-Żyła

Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas IV,V,VI szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych

eliminacje międzyszkolne: 22.03.2017
finał: 25.03.2017
REALIZACJA: E.Czernecka

Konkurs plastyczno-fotograficzny dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych „Światło i cień” pt. ”Niezwykłość rzeczy zwykłych”

dostarczenie prac: do  24.02.2017
zakończenie: 17.03.2017
REALIZATORZY: K. Makowska, P. Tkaczuk, J. Oleksiuk-Żyła

Festiwal Piosenki Przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-6 lat

1.04.2017 sobota
REALIZATORZY: A.Stabrowska
JURY: J. Jóźwiak, A. Piechowiak, K. Gawałek, P. Tkaczuk

IV Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Dziecko w folklorze świata” w ramach IX Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru KIDS FUN FOLK 2017

WYSTAWA: 24.06. 2017
REALIZTORZY: J. Banaś, G. Rogalińska, K. Makowska, J. Oleksiuk

VIII Łazarski Przegląd Tanecznych Zespołów Przedszkolnych

10.05.2017 środa
REALIZACJA: A.Stabrowska
JURY: J. Banaś, A. Piechowiak, G. Rogalińska, P. Tkaczuk

XV Konkurs Plastyczny o Łazarzu dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

zakończenie: 2.06.2017 piątek
RELIZATORZY: J. Górski, K. Makowska, J. Oleksiuk-Żyła, K. Kędziora, P. Tkaczuk