facebook
cepelia              DZIECIĘCY ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY CEPELIA - POZNAŃ

Odwiedź stronę Zespołu na facebooku
Oficjalna strona internetowa Zespołu
11cep

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny "Cepelia-Poznań" Młodzieżowego Domu Kultury nr 3 w Poznaniu powstał w roku 1988. Około 80 dzieci z przedszkoli, szkół i gimnazjów z Poznania i okolic ćwiczy w czterech grupach wiekowych na zajęciach tanecznych, wokalnych i gry na instrumentach ludowych takich jak okaryny i flety proste. W zajęciach uczestniczy również kapela złożona z profesjonalnych muzyków. 
Celem działalności Zespołu jest przekazywanie dzieciom autentycznego folkloru polskiego poprzez kultywowanie polskich tradycji, zwyczajów ludowych, naukę tańców, przyśpiewek, gwary ludowej, zabaw oraz gry na instrumentach ludowych. Dzieci biorą udział w regularnych zajęciach.
Swoje umiejętności prezentują na występach w Poznaniu, Wielkopolsce i Polsce.
Są ambasadorami kultury polskiej poza granicami naszego kraju. Występowały przed publicznością Francji, Holandii, Niemiec, Rosji, Austrii, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Węgier, Cypru, Tajwanu, Włoch, Turcji, Macedonii, Indii, Chorwacji, Serbii i Maroko. Występowały również w Watykanie, na audiencji u Ojca Świętego. Na festiwalach zagranicznych dzieci zawsze zdobywają ogromny aplauz publiczności, czego wynikiem są częste zaproszenia do nagrań w radiu i telewizji oraz powtórne zaproszenia. 
Koncert Galowy 25-lecia DZF „Cepelia-Poznań” zatytułowany "Na zabawę ludową, proszę" odbył się Auli Artis dzięki wsparciu Wyższej Szkoły Dziennikarstwa i Nauk Humanistycznych w Poznaniu. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem artystycznym objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Poznania i Wielkopolski Kurator Oświaty, natomiast patronem medialnym była TV Poznań. Zobacz krótką relację na facebooku.  Piękna sala koncertowa wypełniona była po brzegi przez rodziców, byłych członków, przyjaciół Zespołu, sponsorów oraz przedstawicieli instytucji rządowych, samorządowych i placówek kulturalno - oświatowych. Koncert Galowy był niezwykłym widowiskiem. Zaprezentowaliśmy bogaty program artystyczny, widownia nagradzała nas wielkimi brawami. Z okazji tego srebrnego Jubileuszu Zespół otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego.
Kultywując starą, polską tradycję, członkowie Dziecięcego Zespołu Cepelia –Poznań jak co roku śpiewali pastorałki i składali życzenia najpierw swoim rówieśnikom w pracowniach Młodzieżowego Domu Kultury nr 3,później w  instytucjach takich jak muzea, szpitale, MTP.

Godziny zajęć... 

cepelia bambry 1 cepelia bambry 2 cepelia bambry 3 cepelia bambry 4 cepelia bambry 5 cepelia bambry 6 cepelia bambry 7 

cepelia1cepelia2cepelia3 cepelia4 cepelia5cepelia6cepelia7
cepelia8SAM 0157


cep1 cep2 cep3 cep4