facebook

Program promocji MDK Nr 3

Zarys działań

Rozpoznawanie zainteresowań kulturalnych dzieci i młodzieży dla potrzeb profilowania działalności imprezowej MDK nr 3 poprzez, m.in. ankiety internetowe, wykorzystanie metod ewaluacyjnych oraz opinii zbieranych w ramach ISI

Informowanie i rozbudzanie zainteresowania działalnością MDK Nr 3 w środowisku mieszkańców Grunwaldu, a także Poznania

 • prowadzenie bezpośredniej akcji reklamowej,
 • wykorzystanie mediów, witryn internetowych,
 • indywidualne kontakty internetowe w ramach ISI,

Gromadzenie informacji na temat działalności poszczególnych pracowni, kół i zespołów MDK oraz ich osiągnięć, a także ich popularyzacja i promocja przy wykorzystaniu mediów

 • opracowanie aktualnej informacji na temat form stałych MDK nr 3 i bieżące uaktualnianie jej na stronie internetowej MDK i innych portalach informacyjnych,
 • opracowanie wszelkich informacji i materiałów reklamowych dotyczących, działań zespołów i kół,
 • umieszczanie wiadomości na temat sukcesów wychowanków i instruktorów na stronie internetowej MDK Nr 3 oraz innych stronach internetowych,
 • opracowanie informacji dla szkół na temat osiągnięć wychowanków w konkursach, przeglądach, itp.,
 • organizacja reklamy poprzez media.

Współorganizacja i promocja działań kulturalnych MDK Nr 3 - imprez, konkursów i przeglądów

 • opracowanie aktualnej informacji – oferty dotyczącej imprez bieżących MDK nr 3 oraz imprez wynikających z przyjętego planu rocznego wraz z aktualizacją,
 • zamieszczanie na stronie internetowej MDK informacyjnego serwisu multimedialnego dotyczącego różnych działań organizacyjnych,
 • informowanie placówek oświatowych i administracyjnych o projektach MDK,

Współdziałanie z osobami i instytucjami mogącymi ułatwić i wspomóc działania popularyzujące

 • opracowanie propozycji form współpracy dla dyrektorów, nauczycieli, wychowawców placówek oświatowo-wychowawczych, m. in. propozycji warsztatów, imprez, wystaw, audycji, koncertów, pogadanek i innych., które mogą zostać zrealizowane przez pracownie MDK Nr 3,
 • nawiązanie i rozszerzenie współpracy z przedszkolami na terenie ww. dzielnic w zakresie organizacji wspólnych przedsięwzięć: audycji edukacyjnych, imprez, wymiany w ramach prezentacji dorobku itp.,
 • nawiązanie stałej współpracy z instytucjami handlowymi w celu popularyzacji działalności kulturalnej MDK Nr 3 oraz sponsoringu,
 • podejmowanie współpracy z instytucjami i osobami fizycznym proponującymi  h i administracyjnych o projektach MDK,
 • różne formy reklamy MDK.,
 • rozszerzanie zakresu ilościowego i jakościowego reklamy internetowej
 • kontynuowanie współpracy z mediami w zakresie upowszechniania działań MDK nr 3,